INVA

Invazinės rūšys Lietuvoje

 

Leidinyje pateikta informacija apie kiekvienos į invazinių rūšių sąrašą įtrauktos rūšies kilmę, morfologiją ir biologiją, paplitimo mastą ir keliamą grėsmę, taip pat kovos su ja būdai ir teisės aktai, susiję su šių rūšių kontrole ir naikinimu.

LR aplinkos ministerija

Atsisiųsti