INVA

Paslaugos

Leidimo išdavimas

Norint invazinius augalus ir gyvūnus veisti, auginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką reikia gauti atitinkamą leidimą.

Gauti išrašą

Suteikiama galimybė gauti išrašą apie invazinių rūšių paplitimą nurodytoje teritorijoje

Invazinių rūšių registravimas

Suteikiama galimybė teikti duomenis apie invazinių augalų ir gyvūnų rūšių radavietes/ augavietes.