INVA

Paslaugos

Leidimo išdavimas

Norint invazinius augalus ir gyvūnus veisti, auginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką bereikia gauti atitinkamą leidimą.

Gauti išrašą

Suteikiama galimybė gauti išrašą apie jums priklausančioje teritorijoje esančias invazines rūšis.

Invazinių rūšių registravimas

Suteikiama galimybė teikti duomenis apie invazinių augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų radavietes.