INVA

Invazinių svetimžemių rūšių vertinimo ataskaita

Tarpvyriausybinės platformos dėl biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų 10-ojoje plenarinėje sesijoje patvirtinta Invazinių svetimžemių rūšių teminio vertinimo ataskaita ir politikos formuotojams skirta jos santrauka. Ataskaitoje nurodyta, kad dėl invazinių svetimžemių rūšių išnyko net 60 proc. pasaulinių rūšių, o salose šis rodiklis siekia net 90 proc. Taip pat dėl invazinių rūšių kas dešimtmetį ekonominės sąnaudos išauga keturis kartus, o tos rūšys net 85 proc. atvejų turi neigiamą poveikį gerai gyvenimo kokybei.

Ataskaitoje pateikti duomenys, kad daugiausia neigiamo invazinių rūšių poveikio atvejų yra Amerikoje (34 proc.), Europoje ir Centrinėje Azijoje (31 proc.).

Invazinių svetimžemių rūšių keliama grėsmė didėja visuose regionuose ir prognozuojama, kad tai vyks ir ateityje. Net ir žmonėms neperkeliant naujų augalų rūšių į vietas, kuriose jie neaugo, esamos invazinių svetimžemių rūšių populiacijos toliau plis. O tai tik didins invazinių svetimžemių rūšių keliamas grėsmes ateityje.

Šiame susitikime pasaulio šalių atstovai priėmė svarbius sprendimus, kurie, mokslininkų teigimu, reikalingi siekiant išvengti tolesnio biologinės įvairovės nykimo spartėjimo. Kai kurios svetimžemės rūšys tampa invazinėmis, sukelia neigiamą, o kai kada ir negrįžtamą poveikį gamtai: prarandamas biologinių bendrijų unikalumas, prisidedama prie biosferos, kuri ypač svarbi žmonijai, pablogėjimo. Invazinės ir svetimžemės rūšys plinta sparčiau ir dėl klimato kaitos, tačiau šios rūšys ir skatina klimato kaitą keisdamos ekosistemas ir vykstančius procesus jose.

Pažaboti didėjantį invazinių svetimžemių rūšių skaičių ir sumažinti jų plitimą bei poveikį galima trumpalaikiais ir ilgalaikiais valdymo veiksmais, glaudžiau bendradarbiaujant tarp atskirų viešojo administravimo ir ūkio sektorių bei šalių. Prevencija yra geriausias pasirinkimas, tačiau ankstyvas šių rūšių aptikimas, likvidavimas, izoliavimas ir kontrolė taip pat yra veiksmingi.