INVA

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizė bei prioritetinių patekimo kelių nustatymas, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.1143/2014

 

2016-2017 metų ES invazinių rūšių plitimo keliu analizės ataskaita

2019 metų ES invazinių rušių plitimo kelių analizės ataskaita

2022 metų ES invazinių rušių plitimo kelių analizės ataskaita

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąraše, kuris papildytas 2017 m., vadovaujantis 2017 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1263, kuriuo atnaujinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1142 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas, įrašytos 49 invazinės svetimos rūšys. Kai kurios iš jų aptinkamos ir Lietuvoje, tačiau didelės dalies šiame sąraše esančių rūšių šalyje dar nėra. Dėl to ypač svarbu dėti visas pastangas, kad tokios rūšys į šalį nepatektų arba jų populiacijos būtų sunaikintos kuo anksčiau, kol dar nespėjusios išplisti ir nepadariusios didelės žalos aplinkai, žmonių gerovei ir neatnešusios didelių ekonominių nuostolių.

Siekiant išvengti svetimžemių rūšių organizmų, galinčių sukelti daug ekologinių problemų, padaryti žalos ekonomikai ar pakenkti žmonių sveikatai, labai svarbu sukurti veiksmingą prevencijos priemonių sistemą. Pagrindinis prevencijos tikslas turėtų būti neleisti tikslingai įvežti, dauginti ir platinti organizmų, kurie kitose šalyse jau tapę invaziniai.

Antrasis kovos su tam tikroje teritorijoje jau esančiais invaziniais organizmais žingsnis – jų populiacijų kontrolė. Kontrolės tikslas – kaip įmanoma sumažinti invazinės rūšies gausumą arba tankumą ir neleisti toliau daugintis bei plisti. Dauguma kontrolės priemonių yra tokios pačios kaip ir invazinių organizmų naikinimo priemonės, tačiau kontroliuojant populiacijas paprastai nesiekiama visiškai sunaikinti tam tikros rūšies organizmų, bent jau tam tikrą laiką. Kartais išnaikinti visų tam tikros rūšies individų būna neįmanoma, todėl vietoje naikinimo imamasi tik kontroliuoti jų populiacijas, kad tie organizmai padarytų kiek įmanoma mažiau žalos.

Ataskaitoje pateikiama 49 rūšių organizmų netyčinės introdukcijos ir plitimo analizė. Įvertintos 23 augalų, 4 paukščių, 1 roplių, 1 vabzdžių, 1 varliagyvių, 6 vėžiagyvių, 11 žinduolių ir 9 žuvy rūšys. Ataskaitoje rūšys išdėstytos pagal aukščiau išvardytas organizmų grupes, o grupėse rūšys išdėstytos pagal mokslinį (lotynišką) pavadinimą abėcėlės tvarka, kad būtų patogiau naudotis ataskaita.

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių rūšių patekimo būdai vertinti vadovaujantis ekspertiniu vertinimu ir remiantis kitose šalyse atliktais tyrimais. Kai kuriais atvejais, kai tam tikros rūšies organizmai jau aptinkami šalyje, patekimo ir tolesnio plitimo keliai vertinti remiantis autorių vykdytų išsamių ar epizodinių tyrimų duomenimis. Patekimo keliai apibendrinti ir pateikti pagal Europoje priimtą kodų sistemą.